Biểu ngữ hỗ trợ

Dịch vụ

Chúng tôi ở bên bạn từ đầu đến mãi mãi…

Đội ngũ Teda UPX sẽ dựa trên khả năng sử dụng để tùy chỉnh giải pháp pin của bạn, biến khái niệm của bạn thành hiện thực, đồng thời cung cấp dịch vụ lắp đặt, vận hành, bảo trì.Dịch vụ khách hàng của chúng tôi 24/7 trên mạng!

SERVICE_2
DỊCH VỤ

Quy trình bảo trì và ứng dụng giải pháp pin nguồn:

-Chấp nhận phản hồi sau bán hàng của khách hàng về pin.

- Dịch vụ sau bán hàng liên hệ với khách hàng để hiểu tình hình cơ bản.

-Sắp xếp để kỹ thuật viên tiến hành kiểm tra ban đầu.

-Phân tích và chẩn đoán sự cố hỏng hóc của sản phẩm (báo cáo FA hoặc 8D cho khách hàng).

-Vấn đề chất lượng sản phẩm.

-Cam kết theo chế độ bảo hành sản phẩm.

-Không có vấn đề về chất lượng sản phẩm.

-Yêu cầu sự đồng ý của khách hàng (đưa ra bảng báo giá sửa chữa).

-Sửa chữa sản phẩm và gửi lại cho khách hàng.

-Xác nhận kết quả của khách hàng.

-Ra lại cho khách hàng và lập biên bản.