Banner sản phẩm

Tế bào pin Lithium

  • Một tế bào pin lithium tuổi thọ dài, có thể sạc lại được

    Một tế bào pin lithium tuổi thọ dài, có thể sạc lại được

    Teda cung cấp các tế bào pin lithium ion hình trụ (LiFePO4, NMC) có thể sạc lại được , như 18650, 26650 và 21700, phạm vi dung lượng bao gồm 1500mah, 2000mah, 2600mah, 2800mah, 3000mah, 3200mah, 3400mah, 3500mah, 3600mah, 4000mah, 4200mah, 4800mah, 5000mah, 6000mah, v.v ... Tế bào lăng trụ mà Teda cung cấp là hệ thống hóa chất Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) và dải dung lượng pin đơn bao gồm: 40Ah, 50Ah, 72Ah, 80Ah, 100Ah, 150Ah, 200Ah, 275Ah.